Impressum

Utgivare

Flix SE

Kontakt
Adress: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München
Telefon: +46 (0)850 513 750*
E-post: service@flixbus.se

Adress: FlixBus Sverige AB, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm**
Organisationsnummer: 559070-1628

*(Obs! Samtalskostnaderna för fast telefoni samt mobiltelefon avgörs av  varje enskild leverantörs priser.)

**(Vänligen notera att det inte är en kundtjänst- eller besöksadress)

Ordförande i förvaltningsrådet
Achim Berg

Styrelsemedlemmar
André Schwämmlein (ordförande), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Handelsregister
Rättsinstans München, HRB 274912

Momsregistreringsnummer
DE 283764680

Ansvariga enligt § 18 par. 2 MStV
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-post: service@flixbus.se

Ansvarig utgivare
Innehållet på våra sidor har framställts med största noggrannhet. Vi kan dock inte ta ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Som tjänsteföretag är vi enligt § 7 avsnitt 1 TMG ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteföretag dock inte förpliktade att övervaka förmedlad eller sparad information, eller att utreda omständigheter som hänvisar till en lagstridig verksamhet. Förpliktelser att ta bort eller spärra användning av information enligt allmänna lagar påverkas inte av detta. Vårt ansvar börjar dock först efter den tidpunkt då ett konkret brott blev känt. Om det blir bekant att ett motsvarande brott har begåtts tar vi omgående bort detta innehåll.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för utomrättslig tvistlösning på nätet som finns tillgänglig på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Vi deltar i ett tvistlösningsförfarande inför konsumentens skiljedomstol. För en lista över kontaktuppgifter för de erkända tvistlösningsorganen, se https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Vänligen hänvisa till Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. [förlikningsorganet för kollektiv persontrafik] (www.soep-online.de).